Certifieret Kontrollant nr. 58-1
Godkendt af www.beholderkontrol.dk

Miljørådgivning

Dansk tilsyn tilbyder rådgivning i forbindelse med det kommunale miljøtilsyn.

Ønsker du at være på forkant med de gældende regler, tilbyder Dansk tilsyn en miljø gennemgang af dit landbrug.

Hvad siger loven.

Kommunen skal føre miljøtilsyn med landbrug. Landbrug over 75 DE skal have tilsyn mindst hvert 3. år og øvrige landbrug mindst hvert 6. år. Er der under 75 DE med pelsdyr skal landbruget have tilsyn mindst hvert 4. år.

Tilsynet kontrollere, at landbruget har de fornødne tilladelser og godkendelser og at landbruget 


Der udtages én procent af alle landbrug, som modtager landbrugsstøtte, til kontrol af overensstemmelse (KO-kontrol). Krydsoverensstemmelse betyder ikke, at der bliver stillet en masse nye krav. Det nye er, at landbrugsstøtten bliver sat ned, hvis du ikke overholder reglerne.overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet, blandet andet "Bekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage o.s.v

Ved overtrædelse af KO-kravene skal kommunen indberette alle overtrædelser til Direktoratet for Fødevare og Erhverv, som vurderer overtrædelsen. Kommunen har ikke kompetence til at vurdere. Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at give landmanden en frist til at rette overtrædelsen, inden den indberettes. Der er mere information om krydsoverensstemmelse i Direktoratet for Fødevare og Erhvervs vejledning.

Kontakt mig