Certifieret Kontrollant nr. 58-1
Godkendt af www.beholderkontrol.dk

Kontrol af tanke på biogasanlæg
03.05.2022
Dansk Tilsyn kan udføre kontrol af alle type tanke på biogasanlæg.

Kontrol med drone 
15.11.2020
Dansk Tilsyn kan nu kontrollere større tanke indvendigt med drone. Det er også muligt at få filmet arealer og ejendom.

Arbejde udføres med luftforsynet åndedrætsværn
07.01.2019
Dansk Tilsyn tilbyder nu også reparation af helt eller delvis nedgravede, med anvendelse af luftforsynet åndedrætsværn f.eks efterstøbning af spjæld, diverse rep indvendig og udvendig på beholdere.

Dansk tilsyn sælger overdækning til din gyllebeholder
04.02.2018
Har du planer om at få monteret overdækning på din gyllebeholder, så kontakt Dansk Tilsyn.

Dansk tilsyn formidler kontakt til køb af ny gyllebeholder, overdækning eller gyllealarm
10.01.2016
Har du planer om opførelse ny gyllebeholder, skal den eksisterende gyllebeholder overdækkes eller skal du bruge en gyllealarm, så kontakt Dansk Tilsyn. Vi har kontakt til leverandørere af markedets bedste produkter.

Udstyr til kontrol af lukkede beholdere under jorden
02.06.2014
Dansk Tilsyn har nu udstyr til kontrol af helt eller delvis lukkede beholdere under samt over jord. Ved anvendelse af special udstyr under kontrol er prisen den samme som ved normal tilsyn.

Beholderkontrol: Ny bekendtgørelse og kontrakt med Teknologisk Institut om sekretariatsbetjening
03.01.2013
Den 1. januar 2013 trådte ny bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft i kraft. Teknologisk Institut skal varetage sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

Bekendtgørelsen kan ses på retsinformation og erstatter den tidligere beholderkontrolbekendtgørelse med senere ændringer.

Den nye beholderkontrolordning indfører som noget nyt 5 års-kontrol på beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m². Dette skal give øget sikkerhed mod udslip til vandmiljøet. Bekendtgørelsen er endvidere generelt opdateret, bl.a. er visse gebyrer justeret som følge af den almindelige pris- og lønudvikling.

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse har sammen med et udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (byggeblad for gyllebeholdere) været i offentlig høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer fra den 12. oktober til den 12. november 2012.

Der er på baggrund af de indkomne svar foretaget en række justeringer i beholderkontrolbekendtgørelsen.

Høringssvar og høringsnotat kan ses på høringsportalen.

Kontrakt med teknologisk institut

Miljøstyrelsen har desuden indgået en ny kontrakt med Teknologisk Institut om sekretariatsbetjening af bestyrelsen for beholderkontrolordningen. Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2013. Miljøstyrelsen vil løbende overveje, om der er behov for at konkurrenceudsætte kontrakten.

Kontakt mig